T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

< T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Risk Yönetimi Ekibi

Güncelleme Tarihi: 08/05/2019

RİSK YÖNETİMİ EKİBİ


 

 

RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yayın Tarihi11.05.2018
Dokümantasyon NoKKU.GT.FR.40
Revizyon Tarihi05.02.2019
Revizyon No01
Sayfa No01
 

 

BİRİMİ: Risk Yönetimi Birimi

GÖREV ADI: Risk Yönetimi

AMİR VE ÜST AMİR: Hastane Müdürü, Başhekim

GÖREV DEVRİ: Risk Yönetim Ekibi

GÖREVİN AMACI:

Sağlık kurum ve kuruluşlarında risklerin azaltılması için hizmet sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir.

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR;

·         Tesis içerisindeki hasta, hasta yakını, çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden tehlikeleri tanımlar.

·         Tespit edilen tehlikeler ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak önleyici faaliyetleri başlatır.

 

·         Tesis içerisinde meydana gelen kazalar ve olaylar ile ilgili kayıt tutar ve bunların sonucunda önleyici tedbirleri planlar.

·         Potansiyel risk olan teçhizatların (asansör, basınç kazanları vb.) bakım kayıtlarını kontrol eder ve zamanında yapılmasını sağlar.

·         Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve meslek hastalığı konusunda eğitim ihtiyacını tespit eder ve Eğitici Ekibe bildirir.

·         Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.

 

YETKİLER:

 

·         Hastanede oluşabilecek riskleri tespit etmek, değerlendirmek, gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak.

 

SORUMLULUK VE UYUM:

Birim ve kişilere verilen yetki ile sorumluluk arasında uyum söz konusudur. Alınan eğitim ile yapılan iş mahiyet açısından örtüşmektedir.

KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr.Sadrettin ARSLAN
2İdari Mali İşler Müdürüİsmet ÖZSUBAŞI
3Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüAyşe ZIRHLI
4Kalite Yön. DirektörüM.Faruk ÇELİK
5Teknik İşler SorumlusuFerdi YILMAZ
6Sivil Savunma SorumlusuErdoğan KELEŞ
HAZIRLAYANKONTROL EDENONAYLAYAN
 

 

Kalite Yönetim Birimi

 

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Başhekim