T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

< T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Pembe Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 08/05/2019

 PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

 
KODU:K.KY.YD.93YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 02REVİZYON TARİHİ: 08/02/2019SAYFA NO: 1/1

Pembe Kod Sorumluları Ekibi:

Hastanede servislerde tedavi için bulunan yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya

kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı,

güvenlik amiri ve pediatri servis hemşiresinden oluşur.

  1. Pembe Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :
  • Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,
  • Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
  • Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
  • Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
  • Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
  • Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim vermek.
  • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
  1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını

yürütür.  Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan pembe kod çağrılarını ve vaka

bildirimlerini görüşür. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları

toplantıya davet edilebilir. Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı

kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime

gönderilir.

4.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ:4 AYDA BİR

 

  1. Pembe kod Komitesinde Yer Alan Kişiler:

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr.Sadrettin ARSLAN
2İdari Mali İşler Müdürüİsmet ÖZSUBAŞI
3Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüAyşe ZIRHLI
4Sorumlu HemşireUbeyit VURAK
5Sivil Savunma SorumlusuErdoğan KELEŞ
6Teknik Servis SorumlusuFerdi YILMAZ