T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

< T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nütrisyon Destek Ekibi

Güncelleme Tarihi: 11/09/2019

  NÜTRİSYON EKİBİ

 
KODU:KY.YD.100YAYIN TARİHİ: OCAK 2016REVİZYON NO: 01REVİZYON TARİHİ: 11.02.2019SAYFA NO: 1/1

 1. UYGULAMALAR

 Genel Esaslar

 • “Enteral Nutrisyon” ve “Total Parenteral Nutrisyon” öncesi “Doktor Direktifleri” alınır.
 • Enteral ve Total Parenteral Nutrisyon ihtiyacı servise yatan hastanın malnutrisyon değerlendirilmesinden sonra “Nutrisyon Destek Ekibi” tarafından belirlenir.
 • Parenteral nutrisyon için santral ven kateteri gerekir. Santral Ven kateterinin takılmadığı/takılamadığı durumlarda (IV) perifer yolu kullanılır.
 • Enteral nutrisyon için gastrointestinal traktus’a konulacak sonda gerekir.
 • Nutrisyon türü ve uygulama yolu ile ilgili hasta/hasta yakınlarına diyetisyen / doctor tarafından ayrıntılı bilgi verilir ve olası komplikasyonlar hakkında aydınlatılır.
 • Bu esaslar yenidoğan hastalar için geçerli değildir.Yenidoğan nutrisyon değerlendirme ve uygulamaları yenidoğan yoğun bakım standartları/prosedürleri doğrultusunda yapılır.

İşleyiş

 • Servis hemşiresi tarafından beslenme değerlendirmesi yapılır.
 • Hastanın nutrisyon durumu için “Subjektif Global Değerlendirme” yapılarak malnutrisyon araştırılır.

Malnutrisyon yok ise;

 • İleri bir işlem yapılmaz.

Yoğun bakım doktorları nutrisyon destek ekibi ile birlikte koordineli çalışır.

Nutrisyon Ekibinin Yapısı

Nutrisyon Ekibi;

 • Genel Yoğun Bakım Doktorları
 • Nutrisyon Hemşiresi
 • Diyetisyenler
 • Eczacılar ve
 • Nutrisyon Ekibine dönemsel katılacak olan 1 kat doktorundan oluşur.

Nutrisyon Ekibinin Görevleri

Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle yatmış olan hastalarda malnütrisyon ya da malnütrisyon  riski tespit edildikten sonra bu hastalara nutrisyon planı oluşturmak, uygulamak, takibini yapmak ve nutrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.

 

 1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR
 2. EKİBDE YER ALAN KİŞİLER:
NO:GÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1.Dahiliye UzmanıUzm.Dr.Kübra KÖSKÜ
2.EczacıKübra BEDELCİ
3.HemşireElif TURAN
4.Kalite Yönetim DirektörüM.Faruk ÇELİK
 5 DiyetisyenÇağla Nur NASIR

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

                    Kontrol Eden

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM