T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

< T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Güncelleme Tarihi: 11/09/2019

  AKILCI İLAÇ KULANIMI EKİBİ

 
KODU:K.KY.YD.91YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 02REVİZYON TARİHİ: 27/02/2019SAYFA NO: 1/1

 1. EKİBİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 • Güvenli İlaç Uygulamalarının Etkinliği
 • Gereksiz İlaç Kullanımın Engellenmesi
 • Antibiyotik Kullanımının Kontrol Altında Olması
 • Profilaksi’yi Etkin Gerçekleştirmek
 • İlaç Yan Etkileriyle İlgili Önlemler
 • Hasta Ve Yakınlarının Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Eğitimi

 

 1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4AYDA BİR

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 1. Düzeltici Faaliyet:Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet.            Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. EKİBİN YER ALAN KİŞİLER:

            –1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

            –1 Dahili Branş Uzmanı

            –1 Eczacı

 

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr.Sadrettin ARSLAN
2Dahili Branş UzmanıUz.Dr.Kübra KÖSKÜ
3EczacıEcz. Kübra BEDELCİ

 

 

 

 

                  Hazırlayan

 

      KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

           

                 Kontrol Eden

 

    KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

               Onaylayan

 

               BAŞHEKİM