T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

< T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güv.Komitesi

Güncelleme Tarihi: 08/05/2019

 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KODU: K.KY.YD.104YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 11REVİZYON TARİHİ: 27/02/19SAYFA NO: 1/1

1-KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

 1. Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
 2. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 3. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 4. Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
 5. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 6. Sağlık taramalarının yapılması,

           

 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 AYDA BİR

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 1. Düzeltici Faaliyet:Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan   faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr.Sadrettin ARSLAN
2İdari Mali İşler Müdürüİsmet ÖZSUBAŞI
3Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüAyşe ZIRHLI
4Kalite Yön. DirektörüM.Faruk ÇELİK
5Enfeksiyon HemşiresiÖzlem TAŞKIRAN
6Çalışan Güvenliği Birim PsikologBaşak EREN
7Laboratuar SorumlusuM.Nafiz ZIRHLI
8Yoğun Bakım Sorumlu HemşiresiMekin AYGÜR
9Acil Servis Sorumlu HemşiresiUbeyit VURAK
10Ameliyathane Sorumlu HemşiresiAhmet GÜNEŞ
11Röntgen SorumlusuÖzgür ÜNER
12Doğumhane SorumlusuDemet ERDOĞAN
13Genel Cerrahi ve Kadın Doğum Servisi SorumlusuHakkı AYAR
14Çocuk ve Dahiliye Servisi SorumlusuMehtap GÜLER BALLİ
15Diyaliz SorumlusuCezmi GÜNEŞ

 

 

Hazırlayan

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 

Kontrol Eden

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

Onaylayan

 

BAŞHEKİM