T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

< T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulanık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Güncelleme Tarihi: 27/12/2019

Sağlık Hizmetleri Müdürü

Sağlık Hizmetleri Müdürü
Ayşe ZIRHLI

ÖZ GEÇMİŞ:

Eğitim Bilgileri

•  Toros Üniversitesi              :  Sosyal bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yükseklisans

•  Eskişehir Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi :    İşletme Fakültesi Lisans

•  Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği       :    Önlisans

İş Tecrübesi

  • 11/1994-05/2005: Bulanık 2 no’lu sağlık ocağı
  • 05/2005-11/2012: Bulanık Devlet Hastanesi Başhemşire yard.
  • 11/2012-               : Bulanık Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Bilgisayar Bilgisi

   •     Word

   •     Excel

   •    Powerpoint

Yabancı Dil

  İngilizce (Orta Düzey)

Seminer ve Kurslar

•  2010

          *657 Devlet memurları *2547 yüksek öğrenim kanunu

          *4483 Türk ceza kanunu ve memur soruşturma

*375 Sayılı kanun hükmünde kararname

*5510 Sosyal güvenlik kanunu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

          *Resmi Yazışma kuralları

          *Kişisel gelişim

          *Hitap hizmet takip programı e-fatura eğitimi.

•   2012

          *4734 Sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu, Elektronik ihale uygulama                               yönetmeliği 07.06.2014 tarihinde yapılan değişiklikler dahil tüm yönleriyle kamu ihale mevzuatı – ihale ihaleleri                   sözleşme uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü.

          *2886 Sayılı devlet ihale kanununa göre alım,satım,kıra,taşıma,iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde                                uygulanacak esaslar.

          *Muayane kabul komisyonları ve kontrol teşkilatlarının dikkat edilecek konular.

          *İş artışı, fiyat farkları, süre uzatımları ve sözleşmenin feshi, hastane ve üniversitelerde devredilen taşınmazların             ihalesi.

          *Tek düzen muhasebe sistemi (TDMS) güncelleştirilmiş yeni versiyonun tanıtımı, kullanımı ve anaalitik bütçe                     uygulamalar kurum hesap planı hakkında eğitim.

•2012- Kişiler arası İletişim, Hasta hakları ve Etik Eğitimi

•2013- Destek Personel Uyum Eğitimi

•2013- IV. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi

•2014- 2. Evde Sağlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri

.2017-HIMSS Türkiye 2017 EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı

.2017-HIMSS 27 Temmuz 2017 Tarihinde Siirt  İlinde Gerçekleştirilen Dijital Hastane Değerlendirme Toplantısı.

 

Kademe Derecesi: 1/4

T.K.H.K Muş Genel Sekreterliği tarafından verilen 5 ADET TEŞEKKÜR BELGESİt

Engelleri Aşıyoruz Projesi kapsamında verilen PLAKET

YAPILAN PROJELER;

.HOŞGELDİN BEBEK PROJESİ

.İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUZ PROJESİ

.ENGELLERİ AŞIYORUZ PROJESİ